Meer duidelijkheid over opeisbaarheid van btw en rapportering van vrijgestelde intracommunautaire leveringen n.a.v. quick fixes

Gepubliceerd op 05-10-2020

Naast de call-off stocks werden op 1 januari 2020 ook de intracommunautaire leveringen vereenvoudigd door de btw quick fixes. Nu heeft de fiscus het btw-stelsel van het B2B-intracommunautair handelsverkeer van goederen opnieuw toegelicht. Voor het tijdstip van opeisbaarheid en het rapporteren van intracommunautaire leveringen, brengt ze in elk geval meer verduidelijking.

Opeisbaarheid van btw

Op 1 januari 2016 zijn de regels inzake de opeisbaarheid van de btw gewijzigd. De algemene regel blijft nog steeds dat de btw opeisbaar wordt als het belastbaar feit zich voordoet. Maar op die regel maakt de wet heel wat uitzonderingen, waardoor die hoofdregel nog zelden van toepassing is.

Over die nieuwe regels voor de opeisbaarheid verduidelijkt de fiscus de regels met heel wat specifieke en concrete voorbeelden. Het uitreiken van een factuur werd als belangrijkste uitgangspunt ingevoerd, met daarnaast de reeds bestaande regel dat een vooruitbetaling de btw opeisbaar maakt die erin begrepen is. Maar daarnaast zijn er ook nog afwijkende regels voor handelingen die worden verricht voor niet-btw-plichtige publiekrechtelijke lichamen, voor intracommunautaire diensten en voor vrijgestelde intracommunautaire goederenleveringen.

Uitzondering voor vrijgestelde IC-leveringen

  193