Fiscus verstrengt regime voor terugbetaling btw-tegoeden

Gepubliceerd op 20-03-2020

De fiscus liet onlangs weten dat hij voor de maandelijkse terugbetaling van btw-tegoeden niet langer zal toestaan dat de betrokken btw-aangifte nog enkele dagen na de wettelijke deadline wordt ingediend. Uit vrees voor het opschorten van die terugbetaling als een btw-aangifte niet tijdig ingediend kan worden, ontving de minister een open brief. In antwoord daarop stelt de fiscus dat hij enkel de wettelijke regels toepast, maar dat hij ook ondernemingen en hun boekhouders zal vrijwaren van elk nadeel of ongemak als een toepassing van de overheid tijdelijk uitvalt. Intussen is ook de versnelde terugbetaling voor starters in werking getreden.

Aangiften moeten op tijd ingediend zijn, ook in de zomervakantie

Dus of het nu gaat om een btw-tegoed na het verstrijken van het kalenderjaar, een kwar­taal of een maand: voor de terugbetaling ervan na indiening van de btw-aangifte is steeds vereist dat die aangifte is ingediend binnen de in de wet voorgeschreven deadline (20e dag van de maand die volgt op de maand of het kwartaal waarop de aangifte betrekking heeft). Maar de fiscus is tolerant en gaat in principe toch over tot terugbetaling van het btw-tegoed als de vereiste btw-aangiften zijn ingediend tegen het einde van de maand waarin de indieningsdeadline valt.

Althans tot nu, want in zijn nieuwe circulaire laat de fiscus weten dat hij voor de maande­lijkse teruggaaf van btw-tegoeden die tolerantie niet langer zal toepassen. Zelfs niet in de vakantieperiode.

Nieuwe maandelijkse teruggaafregeling voor starters

  577