Europese Commissie stelt invoering nieuwe btw-regels voor e-commerce uit met 6 maanden

Gepubliceerd op 07-09-2020

De Europese Commissie stelt de invoering van de nieuwe btw-regels voor e-commerce (afstandsverkopen) uit met 6 maanden, tot 1 juli 2021. Deze regels vereenvoudigen de btw-heffing op grensoverschrijdende internetverkopen van goederen en diensten aan consumenten. Ze zouden oorspronkelijk op 1 januari 2021 van toepassing worden. Onder de nieuwe e-commerceregels zal de btw worden geheven in de lidstaat van bestemming en gelden gelijke concurrentievoorwaarden voor ondernemingen binnen en buiten de Europse Unie. Voor de handel van buiten de EU zal de heffing vaak verschuldigd zijn door de platformen die betrokken zijn bij de verkoop.

Uitstel tot 1 juli 2021

Door de Covid-19-crisis hebben verschillende lidstaten het moeilijk om tegen 31 december 2020 zowel hun IT-systemen als procedures te actualiseren die nodig zijn om de voorschriften te kunnen toepassen. Deze nieuwe richtlijnen voeren onder meer voor kleine e-commerce ondernemers een nieuwe omzetdrempel van 10.000 euro per jaar in. Inzien zij deze drempel niet overschrijden en slechts in één EU-lidstaat gevestigd zijn, zullen zij de btw in rekening moeten brengen van de EU-lidstaat waar het transport van de goederen begint. Ze schaffen ook de btw-vrijstelling bij invoer af voor kleine zendingen die van buiten de EU komen en waarvan de waarde minder dan 22 euro bedraagt. Ze voeren de One Stop Shop (OSS)-regeling in (mini-éénloketsysteem (MOSS)).

En ze zorgen ervoor dat de ondernemer vanaf de eerste afstandsverkoop btw verschuldigd zal zijn in de EU-lidstaat waar het transport eindigt (omzetdrempel van 100.000 euro, waardoor een ondernemer die goederen verkoopt aan particulieren in andere EU-lidstaten vaak btw verschuldigd is in de lidstaat waar het transport van de goederen eindigt, vervalt).

Nieuwe e-commerceregels

  1016