Corona: btw-tegoeden worden sneller uitbetaald

Gepubliceerd op 01-04-2020

Minister van Financiën Alexander De Croo heeft beslist om de terugbetaling van btw-tegoeden te versnellen. In plaats van een terugbetaling op 29 mei 2020, of zelfs uiterlijk op 30 juni 2020, zal de terugbetaling dankzij deze maatregel uiterlijk op 30 april 2020 gebeuren.

Voor alle maandindieners

Bedrijven die vóór 4 april hun btw-aangifte voor de maand februari indienen, zullen een versnelde teruggave van het btw-krediet kunnen genieten. Deze regeling is van toepassing:

  • Voor alle maandindieners (starters, vergunninghouders ‘maandelijkse teruggave’ en alle anderen)
  • Deze aangifte moet via Intervat worden ingediend.
  • De teruggave zal enkel gebeuren als het vakje ‘Aanvraag terugbetaling’ aangekruist is.
    Tot en met 3 april 2020 kan de belastingplichtige via Intervat een verbeterende aangifte  indienen om deze optie te wijzigen.

De andere basisvoorwaarden blijven van toepassing, onder andere:

  • Minimumbedrag 245 euro.
  • Alle aangiften over het lopende kalenderjaar moeten ingediend zijn.
  • De administratie kent uw rekeningnummer voor btw-teruggaven.
  • Er mag geen verzet tegen deze terugbetaling bestaan (t.g.v. een derdenbeslag of een overdracht van schuldvordering).

Voor kwartaalaangiftes geldt vandaag reeds een terugbetalingstermijn van 1 maand na afloop van de indieningstermijn; de aangiftetermijn voor kwartaalaangiften voor het eerste kwartaal 2020 werd vorige week reeds verlengd tot 7 mei 2020.

Extra stootkussen voor bedrijven

  2871