Wie heeft recht op een vergoeding voor thuiswerk door corona?

Gepubliceerd op 03-04-2020

Thuiswerk was in veel sectoren al ingeburgerd maar door de COVID-19 pandemie zijn er verplicht nog heel wat telewerkers bijgekomen. Zelfstandigen en ondernemers kunnen aan hun personeel dat thuiswerkt tijdens de coronacrisis een tijdelijke onkostenvergoeding toekennen. Die maandelijkse bureauvergoeding is vrij van belasting en van sociale bijdragen. De maatregel geldt zolang de federale maatregelen ter preventie van de verspreiding van het coronavirus van toepassing zijn.

Extra vergoeding voor alle telewerkers?

Ja. Alle werknemers die nu van thuis uit werken, komen in aanmerking voor een tijdelijke onkostenvergoeding voor thuiswerk. Ook de werknemers die vóór de COVID-19 maatregelen niet van thuis uit werkten. De werkgever en werknemer moeten geen formele telewerkovereenkomst hebben afgesloten.

vergoeding_thuiswerk_corona

Welke kosten worden gedekt?

De tijdelijke onkostenvergoeding voor thuiswerk is een bureauvergoeding van 126,94 euro per maand. Dit bedrag is voor alle thuiswerkers gelijk. De bureauvergoeding dekt een resem kosten: de bureau in de privéwoning, klein kantoormateriaal, elektriciteit, water, verwarming, verzekering, onroerende voorheffing, ... Om dubbel gebruik van de onkostenvergoedingen te vermijden, moeten werknemers wel afstand doen van de al bestaande maandelijkse thuiswerkvergoeding.

Bovenop de bureauvergoeding mag de werkgever ook een kostenvergoeding tot 40 euro per maand terugbetalen voor het gebruik van een privé internetaansluiting met abonnement (maximum 20 euro) en een privécomputer (maximum 20 euro).

Als de werknemer andere kosten moet maken zoals het gebruik van een eigen telefoon of de aankoop van een scherm, dan mag de werkgever die ook terugbetalen. Maar die terugbetaling is gebaseerd op de werkelijke kosten. Daarvoor geldt er geen algemeen forfait.

Sociale kant van dit verhaal

De bureauvergoeding is vrij van RSZ-bijdragen

Werkgevers die vóór de COVID-19 maatregelen de kosten van hun telewerkers terugbetaalden op basis van de 10% van het brutoloon voor de voorziene thuisprestaties in de telewerkovereenkomst, kunnen die vergoeding pro rata verder betalen (bijvoorbeeld 10% op 2/5de van het maandloon als 2 dagen telewerk was voorzien).
Een vergoeding van 10% van het volledige brutoloon wordt niet aanvaard. Maar een vergoeding van 126,94 euro mag wel uitgekeerd worden in de plaats van de 10% van het pro rata van het maandloon, als dit laatste lager zou zijn.

Fiscale kant van dit verhaal

  13067