Welke vergoedingen kan u belastingvrij uitkeren aan uw werknemers als verblijfskosten?

Gepubliceerd op 17-06-2020

De vergoedingen voor verblijfkosten die een werkgever aan zijn personeel toekent voor dienstreizen in België, zijn in principe een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever. Zij mogen dan niet meer bedragen dan de gelijkaardige vergoedingen die de staat aan zijn personeel toekent.

Meer diepgaande info over onkostenvergoedingen voor dienstreizen vindt u op monKEY, de meest gespecialiseerde databank voor boekhouders en fiscalisten. Ontdek alle mogelijkheden en voordelen voor u >

Kosten van maaltijden en dranken

De vergoedingen voor verblijfkosten dekken de andere kosten dan de eigenlijke verplaatsingskosten, namelijk de kosten van maaltijden en dranken ingevolge prestaties die buiten de onderneming worden geleverd.

Nieuwe geïndexeerde vergoedingen

  328