Van BVBA mét kapitaal naar kapitaalloze BV: boekhoudkundige verwerking

Gepubliceerd op 22-10-2019

In het nieuwe vennootschapsrecht wordt de kapitaalvereiste afgeschaft voor alle vennootschappen behalve voor de NV. Het concept “maatschappelijk kapitaal” verdwijnt voor de besloten vennootschap (BV) en voor de coöperatieve vennootschap (CV). Het gaat om een van de zogenaamde dwingende bepalingen uit het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Die aanpassing heeft verregaande gevolgen. U moet deze inbreng buiten kapitaal en het verdwijnen van het kapitaal boekhoudkundig verwerken.

De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel (MAR) werd aangepast.

women_desk

Rekening 11 Inbreng buiten kapitaal

De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel (MAR) werd aangepast zodat passende rekeningen voorhanden zijn voor de inbrengen in kapitaalloze vennootschappen zonder het gebruik van de rekening 100 Geplaatst kapitaal.

Voor kapitaalhoudende vennootschappen (voornamelijk de NV) blijft het gebruik van de rekening 100 Geplaatst kapitaal en de rekening 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) ongewijzigd.

Voor de kapitaalloze vennootschappen wordt voortaan de rekening 11 van het MAR gebruikt voor de ontvangen of toegekende inbrengen. De rekening 11 heeft een nieuwe benaming gekregen – Inbreng buiten kapitaal.

11 Inbreng buiten kapitaal

110 Beschikbare inbreng buiten kapitaal

1100 Uitgiftepremies

1109 Andere

111 Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal

1110 Uitgiftepremies

1119 Andere

Vanaf 1 januari 2020 of eerder bij een opt-in, worden het volstort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de bestaande BVBA's van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Commissie voor Boekhoudkundige Normen

Ook de CBN publiceerde hierover een ontwerpadvies. In dit advies verduidelijkt de Commissie de wijze waarop een inbreng buiten kapitaal boekhoudkundig moet worden verwerkt. De CBN besteedt in het bijzonder aandacht aan de overgang van een BVBA mét een kapitaal naar een kapitaalloze BV.

In onze nieuwsbrief Creatief Boekhouden nr. 2019/17 brengen wij alle informatie samen over de inbreng: in een nieuw opgerichte BV of in een vennootschap overgegaan in een BV; en bij een bestaande BVBA die een BV wordt.

 

 

  4906