Tarieven notionele interestaftrek voor aanslagjaar 2022

Gepubliceerd op 18-12-2020

Het tarief van de notionele interestaftrek voor vennootschappen voor het aanslagjaar 2022 bedraagt - 0,160% (negatief tarief). Kleine vennootschappen (KMO’s) kunnen tijdens het aanslagjaar 2022 een notionele interestaftrek van 0,340% toepassen.

Berekening notionele interestaftrek

Het tarief van de notionele interestaftrek (belastingaftrek voor risicokapitaal) wordt berekend op basis van het gemiddelde van de referte-indexen J met betrekking tot de lineaire obligaties op 10 jaar van juli, augustus en september van het voorlaatste jaar vóór het aanslagjaar: juli 2020 (0,0080), augustus 2020 (- 0,0165) en september 2020 (- 0,0154). Het Federaal Agentschap van de Schuld publiceert deze indexen onder meer in het Belgisch Staatsblad. Door deze berekening bedraagt het tarief - 0,160% voor het aj. 2022.

Voor ‘kleine’ vennootschappen (KMO’s) komt daar 0,5% bij, zodat die voor het aj. 2022 een aftrek van 0,340% kunnen toepassen.

Maar er zijn ook twee drempels:

  • het nieuwe tarief mag nooit meer dan 1 percentpunt afwijken van het tarief van het vorige aanslagjaar (aj. 2021: - 0,092% voor ‘grote’ vennootschappen en 0,408% voor KMO’s), en
  • het toe te passen percentage mag niet hoger zijn dan 3% voor ‘grote’ vennootschappen en 3,5% voor KMO’s.

Aangezien beide drempels niet overschreden zijn, bedragen de tarieven voor de notionele interestaftrek voor het aanslagjaar 2022 (boekjaar dat eindigt op 31 december 2021 of later in 2022) dus:

  • - 0,160% voor ‘grote’ vennootschappen, en
  • 0,340% voor ‘kleine’ vennootschappen (KMO’s).

Aanpassing wetgeving

  361