Bijkomende steun voor opleidingen vanaf 2021

Gepubliceerd op 07-12-2020

De programmawet introduceert een steunmaat­regel voor werkgevers die hun personeel bijkomende opleidingen laten vol­gen. Het voordeel bestaat uit een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing en is vanaf volgend jaar van toepassing. De maatregel is enkel van toepassing voor bedrijven die hun werknemers méér opleidingsuren toekennen dan wat reglementair is voorgeschreven. De publieke sector, in de ruime zin, is uitgesloten.

10 dagen tijdens 30 kalenderdagen

  370