Overdracht ondernemingsnummer naar andere entiteit niet langer mogelijk

Gepubliceerd op 25-08-2020

Bij de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) krijgt elke Belgische onderneming een ondernemingsnummer. De uitzonderingsregeling waarbij een ondernemingsnummer naar een andere onderneming kon worden overgedragen wordt vanaf 7 augustus 2020 geschrapt. Volgens het Wetboek van economisch recht is het ondernemingsnummer dat aan een rechtspersoon werd toegekend niet overdraagbaar op een andere geregistreerde entiteit. Sinds 11 februari 2009 bestond er echter een uitzondering op deze regeling, waarbij het ondernemingsnummer onder voorwaarden kon worden overgedragen. Die regeling wordt nu opgeheven.
 

Specifieke voorwaarden voor een overdracht

  390