Over accountants en belastingadviseurs

Gepubliceerd op 27-03-2019

secretary-2199013_1280
Boekhouders mogen zich voortaan accountant noemen

Nieuwe titels voor de beroepsbeoefenaars

Dit worden de nieuwe benamingen: :

  • Accountants worden gecertificeerde accountants (certified accountant).
  • Belastingconsulenten worden gecertificeerde belastingadviseurs (certified tax advisor).
  • Accountant-belastingconsulenten worden gecertificeerde fiscaal accountants.
  • Erkende boekhouders worden accountants.
  • Erkende boekhouder-fiscalisten worden fiscaal accountants.

Taken blijven grotendeels hetzelfde

Een gecertificeerd accountant organiseert de boekhouding en verstrekt advies over de boekhoudkundige organisatie bij ondernemingen:

  • Hij maakt de jaarrekening op, controleert de boekhoudstukken en corrigeert ze.
  • Hij staat de belastingplichtige bij bij zijn fiscale verplichtingen (vertegenwoordigingsopdracht) en verstrekt daarover ook advies.
  • Hij voert verder bijzondere opdrachten uit zoals gerechtelijke expertise met betrekking tot de boekhouding; en mag administratieve diensten bij ondernemingen organiseren.
  • Alleen gecertificeerde accountants mogen de aandeelhouders bijstaan op de algemene vergadering.

Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen gecertificeerd accountant zijn. Ook binnen ondernemingen kan een gecertificeerd accountant aan de slag als (intern) gecertificeerd fiscaal accountant.

Een gecertificeerd belastingadviseur verstrekt adviezen in fiscale aangelegenheden. Hij helpt belastingplichtigen bij het nakomen van zijn fiscale verplichtingen en vertegenwoordigt hen bij de belastingdiensten.

De nieuwe titels van accountant en fiscaal accountant zijn voorbehouden voor BIBF-leden. Zij verzekeren voor hun cliënten een algemene dienstverlening over boekhouden en de fiscaliteit.

De titels van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist verdwijnen.

Toelatingsexamen, stage en bekwaamheidsexamen

Wie toegang wil tot het beroep zal nog steeds toelatingsexamens en stage van drie jaar moeten doorlopen.

Lees er meer over op monKEY.

  907