Nu ook federale coronasteun voor zelfstandigen in bijberoep

Gepubliceerd op 09-04-2020

Zelfstandigen in bijberoep worden niet aan hun lot overgelaten in de coronacrisis. Zij hadden al recht op een Vlaamse compensatiepremie van 1.500 euro. Minister van Zelfstandigen Denis Ducarme maakt nu ook federale steun vrij voor bijberoepers die meer dan 6.996 euro per jaar verdienen. Zij hebben recht op een gedeeltelijke overbruggingsuitkering.

Wie komt in aanmerking voor een crisis-overbruggingsuitkering?

Zelfstandigen in hoofdberoep die door de coronacrisis hun zaak verplicht hebben gesloten of dit zelf deden, en zelfstandigen in bijberoep die op jaarbasis minimum 13.993,77 euro verdienen hebben al voor maart en april recht op een maandelijks overbruggingsrecht. Dit overbruggingsrecht bedraagt 1.291,69 euro voor zelfstandigen zonder gezinslast of 1.614,10 euro voor zelfstandigen met gezinslast.

Zelfstandigen in bijberoep die jaarlijks tussen de 6.996,89 en 13.993,77 euro verdienen en minstens 7 dagen sluiten, hebben nu ook recht op een overbruggingsrecht van 645 euro per maand (zonder kinderlast) of 807 euro (met kinderlast). Dit gedeeltelijke overbruggingsrecht geldt in eerste instantie voor de maanden maart en april.

Ook gepensioneerden die nog actief zijn als zelfstandige en in deze inkomstencategorie vallen, kunnen deze federale uitkering aanvragen. Zelfstandigen in bijberoep die jaarlijks minder verdienen dan 7.000 euro, vallen alsnog uit de boot. 

Maatregelen/uitkeringen combineren?

De nieuwe federale maatregel komt bovenop de compensatiepremie van 1.500 euro van de Vlaamse regering en bovenop de mogelijkheden tot uitstel en vermindering van de bijdragen waarvan alle zelfstandigen in bijberoep kunnen genieten.

Wie technisch werkloos is in zijn hoofdberoep en als zelfstandige in bijberoep recht heeft op dit overbruggingsrecht, kan beide uitkeringen combineren. Het totaalbedrag aan federale uitkeringen mag wel niet meer dan 1.614 euro per maand bedragen.

Niet aarzelen, nu al aanvragen

  1054