Nieuwe wettelijke betaaltermijn in voordeel kmo’s

Gepubliceerd op 22-04-2020

Op 29 april 2020 wijzigt de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Dit is niet onbelangrijk voor handelstransacties tussen grote ondernemingen en kmo’s. Om de concurrentiepositie van kmo’s te versterken, mag de afgesproken betalingstermijn voortaan niet langer zijn dan 60 dagen in overeenkomsten waarbij de kmo schuldeiser is.

Meer diepgaande info over de betalingstermijnen vindt u op monKEY. Probeer nu 14 dagen gratis >

Hoeveel tijd om te betalen?

Als er geen datum of termijn voor een betaling is afgesproken, dan geldt tussen ondernemingen de wettelijke betalingstermijn. Die termijn is en blijft 30 kalenderdagen. Maar, de conventionele betalingstermijn bij handelstransacties tussen grote ondernemingen en kmo’s wordt voortaan beperkt tot maximaal 60 kalenderdagen in de situatie waarbij de kmo de schuldeiser is en een grote onderneming de schuldenaar.

Een betalingstermijn begint te lopen vanaf de datum waarop de schuldenaar de factuur ontvangt, of als die datum niet vastligt, vanaf de levering. Als de grens van 60 dagen niet wordt nageleefd, dan wordt dit beding als niet geschreven bestempeld. Men valt dan terug op de 30 dagen-termijn.

Hoeveel tijd om te controleren?

Vanaf 29 april a.s. mag ook de controle- en verificatietermijn van de geleverde goederen en/of diensten maar maximaal 30 kalenderdagen bedragen. Die termijn start bij de ontvangst van de goederen en/of diensten.

Wie is kmo?

  854