Jaarrekening vennootschappen: Nationale Bank actualiseert lijst met rekenkundige en logische controles

Gepubliceerd op 15-01-2020

De Nationale Bank heeft de lijst met rekenkundige en logische controles waaraan de jaarrekeningen van vennootschappen onderworpen zijn, volledig vernieuwd. Dat was nodig in uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen dat recent (op 1 mei 2019 voor nieuwe vennootschappen, verenigingen en stichtingen en op 1 januari 2020 voor reeds bestaande) in werking is getreden.

Let op: de bijgevoegde controles zijn meer concreet van toepassing op de jaarrekeningen van vennootschappen opgesteld volgens de schema’s in de bijlagen bij Boek 3, Titel 2 van het uitvoeringsKB van 29 april 2019 bij het Wetboek (dat boek bijzondere bepalingen voor de jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening van vennootschappen met rechtspersoonlijkheid). OP basis van de controles wordt nagegaan of de bedragen in de balans, de resultatenrekening, de toelichting en de sociale balans wel voldoende samenhang vertonen.

Structuur

  546