Investeringsaftrek: fiscus publiceert percentages voor aanslagjaar 2021

Gepubliceerd op 08-06-2020

De fiscus heeft de percentages van de investeringsaftrek gepubliceerd voor investeringen gedaan tijdens het belastbaar tijdperk dat verbonden is aan het aanslagjaar 2021. Investeringen die aan de wettelijke voorwaarden voldoen, geven recht op een investeringsaftrek die gelijk is aan een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van die investeringen.

Meer diepgaande info over investeringsaftrek vindt u op monKEY. Download de brochure en ontdek de voordelen voor u >

Eenmalige investeringsaftrek aj. 2021

De percentages van de eenmalige investeringsaftrek voor investeringen gedaan tijdens het belastbaar tijdperk dat verbonden is aan het aanslagjaar 2021 (aj. 2021) luiden als volgt:

Natuurlijke personen:

digitale investeringen, octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen en rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen:

 • verkregen of tot stand gebracht van 01.01.2019 tot 31.12.2019: 20%;
 • verkregen of tot stand gebracht vanaf 01.01.2020:13,5%;
 • investeringen in beveiliging: 20,5%;

andere investeringen:

 • verkregen of tot stand gebracht van 01.01.2019 tot 31.12.2019: 20%;
 • verkregen of tot stand gebracht vanaf 01.01.2020: 8%;

Vennootschappen:

 • Alle vennootschappen:
  • octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen en rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen: 13,5%;
  • investeringen tot aanmoediging van het hergebruik van verpakkingen van dranken en nijverheidsproducten: 3%;

 • Vennootschappen bedoeld in artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
  • digitale investeringen: 13,5%;
  • investeringen in beveiliging: 20,5%;
  • voor andere dan de in B.1. en B.2., eerste en tweede streepje en B.3. vermelde investeringen:
  • verkregen of tot stand gebracht tot 01.01.2019 en 31.12.2019: 20%;
  • verkregen of tot stand gebracht vanaf 01.01.2020: 8%.
 • Vennootschappen die uitsluitend winst uit de zeescheepvaart verkrijgen:
  • voor investeringen in zeeschepen: 30%.

Aanvragen attesten

  1997