In voorontwerp: twee nieuwe fiscale maatregelen in de strijd tegen de coronacrisis

Gepubliceerd op 02-06-2020

Covid-19 raakt niet alleen de gezondheid, maar treft ook de economie. Om ondernemingen bijkomende financiële ademruimte te geven, stelt de federale regering in voorontwerp twee krachtige fiscale maatregelen voor.

Meer diepgaande info over de nieuwe corona-maatregelen  vindt u op monKEY. Probeer nu 14 dagen gratis >

Solvabiliteit en liquiditeitspositie van ondernemingen op korte en langere termijn versterken

De eerste maatregel betreft de ‘carry back’ van verliezen: vennootschappen kunnen het verlies van 2020 afzetten tegen de winst van 2019. In de personenbelas­ting komt er een vergelijkbare regeling voor onder­nemers en vrije beroepen. De regeling werkt ook door naar de BNI/natuurlijke personen.

De tweede maatregel betreft de ‘wederopbouwreserve’ om de solvabiliteit van vennootschappen op langere termijn te versterken. Dankzij die maatregel kunnen vennootschappen ten belope van het boekhoudkundig bedrijfsverlies van boekjaar 2020, in de aanslagjaren 2022-2024 een tijdelijk vrijgestelde reserve aanleggen die in mindering komt van de belastbare basis.

Beide maatregelen zijn optioneel

  542