Hinder bij de aanvraag van de corona-hinderpremie van de baan?

Gepubliceerd op 08-04-2020

Naar aanleiding van de coronacrisis kunnen heel wat ondernemers en zelfstandigen rekenen op steunmaatregelen van de overheid. De hinderpremie van de Vlaamse Regering is een voorbeeld van zo’n steunmaatregel. Maar bij de aanvraag van deze premie loopt het soms goed mis. Op nauwelijks twee dagen kreeg het ITAA - het Instituut van de Belastingadviseurs en Accountants - al bijna 400 reacties op de vraag aan haar leden of de aanvraag van de hinderpremie via de VLAIO online tool problematisch is.

Hinderpremie en sluitingspremie

De Vlaamse Regering kent een forfaitaire subsidie van maximum 4.000 euro toe aan ondernemingen die alle dagen verplicht gesloten zijn ten gevolge van de coronavirusmaatregelen. Sinds 6 april 2020 krijgen deze ondernemingen een bijkomende sluitingspremie. Die premie bedraagt 160 euro per verplichte sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag.

Hierbij gelden de openingsdagen die gangbaar waren op 13 maart 2020. De bijkomende sluitingspremie wordt in principe maximaal toegekend tot 12 juni 2020.

Om de premies aan te vragen, moet de ondernemer een subsidieaanvraag indienen via de website van het ‘Agentschap Innoveren en Ondernemen’ (VLAIO) en vermeldt daarbij haar KBO-nummer. De subsidieaanvraag moet binnen de 30 kalenderdagen na de verplichte sluitingsperiode worden ingediend. Het VLAIO onderzoekt of de onderneming de voorwaarden die de Vlaamse Regering via haar besluit van 20 maart 2020 oplegt, heeft nageleefd. Vervolgens bezorgt ze een schriftelijke kennisgeving van haar beslissing aan de aanvrager.

corona_hinderpremie

Klachten over de VLAIO online tool

Heel wat ondernemers willen aanspraak maken op de hinderpremie, maar dat lijkt niet zo eenvoudig te zijn. Bij het ITAA - het Instituut van de Belastingadviseurs en Accountants - stroomden de klachten binnen over de VLAIO online tool om de corona-hinderpremie aan te vragen. Het ITAA organiseerde een rondvraag bij haar leden en kwam tot de conclusie dat de online tool te complex is voor een grote groep kwetsbare zelfstandigen.

“Een mooi voorbeeld is dat van de schoenmaker, die met moeite heeft geleerd om een email te lezen. Maar die wel één van de laatste beste schoenmakers is van de streek. Veel kleine zelfstandigen bezitten ook nog geen e-ID kaartlezer. Deze zelfstandigen mogen niet in de steek gelaten worden, integendeel, zij hebben juist extra ondersteuning nodig om de coronacrisis te overleven.”, aldus Bart Van Coile, voorzitter van het ITAA. Zelfstandigen kunnen wel volmacht geven aan hun accountant om voor hen de hinderpremie aan te vragen, maar moeten dit zelf doen – via de online tool.

Nieuwe werkwijze overeengekomen

  949