Europa keurt wijzigingen aan IFRS 16 ‘Leaseovereenkomsten’ goed

Gepubliceerd op 19-10-2020

De International Accounting Standards Board (IASB) heeft op 28 mei 2020 ‘Huurconcessies in verband met Covid-19 – Wijziging in IFRS 16’ goedgekeurd. Deze wijziging van ‘IFRS 16 Leaseovereenkomsten’ biedt in verband met Covid-19 optionele, tijdelijke operationele verlichting aan lessees die uitstel van leasebetaling genieten. En dit zonder afbreuk te doen aan de relevantie en het nut van de financiële informatie die de ondernemingen presenteren. De Europese Commissie integreert deze wijzigingen in IFRS 16 in de coördinatie van de internationale standaarden voor de jaarrekeningen.

 

Waardering

Als praktische oplossing kan een lessee ervoor kiezen om niet te beoordelen of een huurconcessie die aan onderstaande voorwaarden voldoet, een wijziging van een leaseovereenkomst is. Een lessee die deze keuze maakt, moet de wijziging die voortvloeit uit de huurconcessie op dezelfde manier verwerken in de leasebetalingen zoals hij de wijziging overeenkomstig IFRS 16 zou verwerken indien de wijziging geen wijziging van een leaseovereenkomst was. De praktische oplossing is alleen van toepassing op huurconcessies die plaatsvinden als een direct gevolg van de Covid-19-pandemie en alleen als alle volgende voorwaarden zijn vervuld:

  • de wijziging in leasebetalingen resulteert in een herziene vergoeding voor de leaseovereenkomst die nagenoeg dezelfde is als, of minder dan, de vergoeding voor de leaseovereenkomst onmiddellijk voorafgaand aan de wijziging;
  • enige vermindering in leasebetalingen heeft alleen invloed op betalingen die oorspronkelijk verschuldigd waren op of vóór 30 juni 2021 (een huurconcessie zou bijvoorbeeld aan deze voorwaarde voldoen indien deze resulteert in verminderde leasebetalingen op of vóór 30 juni 2021 en verhoogde leasebetalingen voor de periode na 30 juni 2021), en
  • er is geen materiële wijziging van de overige voorwaarden van de leaseovereenkomst.

Informatieverschaffing

  236