Economische beroepsbeoefenaars op zoek naar informatie

Tax Trend Catcher 3

Gepubliceerd op 11-10-2018

Om snel en correct advies te kunnen geven, is het cruciaal zelf over juiste informatiebronnen te beschikken. Economische beroepsbeoefenaars vinden die info zowel bij uitgeverijen, als gratis bij de overheid en de beroepsinstituten.

Bronnen van informatie

98 % van de economische beroepsbeoefenaars geeft aan dat externe informatiebronnen belangrijk tot zeer belangrijk zijn om goed aan adviesverlening te kunnen doen.

Uit het hele scala aan beschikbare bronnen gebruiken de respondenten vooral:

  • Databanken van uitgeverijen (40 % verkiest deze bron, vooral de grotere kantoren). Opvallend is dat boeken minder gebruikt worden.
  • Gratis informatie op internet bv. van de overheid (25 % rekent vooral hier op).
  • Documentatie van instituten en beroepsverenigingen (17 % gebruikt vooral deze bron).

Daarnaast schakelt zo’n 11 % hiervoor liefst het netwerk van experts in.

 

ipad-820272_1280
Informatie zoeken we vooral online

Bijblijven met de steeds veranderende wetgeving

Externe bronnen zijn nodig om goed advies te kunnen geven. Maar de respondenten rekenen er ook op om up to date te blijven, zeker in tijden van steeds maar veranderende fiscale wetgeving.

Ook daar duiken dezelfde bronnen op. Gespecialiseerde uitgeverijen zijn ook hier dé leverancier van actuele informatie.

Daarnaast maken de cijfersberoepers ook gretig gebruik van de opleidingen die door de beroepsverenigingen (53 %) of anderen (42 %) worden georganiseerd.

Digitale opleidingen

Iets meer dan drie kwart van de respondenten staat positief (42 %) of gematigd positief (34 %) tegenover digitale opleidingen als webinars. Nadelen die de respondenten zien zijn:

  • Weinig interactie met docent, minder kans om informele info mee te krijgen.
  • Gebrek aan contact met concullega’s die de opleiding ook volgen.
  • Geen mogelijkheid om een eigen casus aan de docent voor te leggen.

Kennis bij klanten

Opmerkelijk: 8 op 10 van de boekhouders en accountants geeft aan dat klanten steeds beter geïnformeerd zijn. Het is een trend die alle economische beroepsbeoefenaars vaststellen, ongeacht de grootte van het kantoor.

 

De Tax Trend Catcher is een online survey van Wolters Kluwer in samenwerking met onderzoeksbureau iVOX. Aan het onderzoek namen 308 zaakvoerders en 97 medewerkers van boekhoud- en accountantskantoren deel. Bedoeling is in beeld te brengen hoe economische beroepsbeoefenaars vandaag tegen hun job aankijken. Hoe zien ze hun job in de toekomst evolueren? Waar liggen hun prioriteiten? Waar halen ze hun informatie vandaan? En hoe vinden ze goed personeel voor hun kantoor?

Meer Resultaten?

Lees ook ‘Economische beroepsbeoefenaar = knelpuntberoep’ en ‘De economische beroepsbeoefenaar van de toekomst’.

  638