Corona-overbruggingsrecht en overbruggingsrecht heropstart opnieuw verlengd

Gepubliceerd op 11-09-2020

Zelfstandigen die hun activiteit verplicht moeten sluiten of minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig onderbreken ingevolge de coronacrisis, hebben recht op een financiële uitkering. Die tijdelijke financiële uitkering bestaat sinds maart en wordt alweer verlengd. Tot en met eind december 2020 komen zelfstandigen die nog niet kunnen heropstarten om bepaalde redenen in aanmerking voor het tijdelijke corona-overbruggingsrecht. En, het overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart wordt verlengd tot eind oktober 2020.

Meer diepgaande info over de corona-steunmaatregelen vindt u op monKEY, de meest gespecialiseerde databank voor boekhouders en fiscalisten. Vraag uw gratis proefperiode aan >

Bij gedwongen sluiting

Het corona-overbruggingsrecht richt zich tot zelfstandigen die gedwongen worden hun activiteit geheel of gedeeltelijk te onderbreken omwille van sluitingen en beperkingen die worden opgelegd door de COVID-19-besluiten en tot alle andere zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit ten minste 7 opeenvolgende kalenderdagen onderbreken en die kunnen aantonen dat de onderbreking te wijten is aan de gezondheidscrisis.

Die zelfstandigen hebben recht op een maandelijks vervangingsinkomen van 1.291,69 euro (zonder gezinslast) of van 1.614,10 euro (met gezinslast).

Deze crisismaatregel was van toepassing voor de maanden maart en april. Na een eerste verlenging tot eind juni en een tweede verlenging tot eind augustus, wordt de toepassing andermaal uitgebreid tot en met 31 december 2020. Maar enkel voor de zelfstandigen die door de COVID-19-besluiten gedwongen worden hun activiteit volledig of gedeeltelijk te onderbreken. Het gaat dus om de sectoren die gesloten blijven na de vierde fase van de heropstart (tijdens de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020) en om de zelfstandigen van wie de activiteit hoofdzakelijk afhangt van die activiteiten en sectoren.

Bij heropstart

  548