Circulaire verduidelijkt vrijstelling voor spin-offs

Gepubliceerd op 19-06-2020

Sinds 2019 geldt er een vrijstelling van roerende voorheffing en personen­belasting voor natuurlijke personen die een dividend ontvangen in natura naar aanleiding van buitenlandse spin-offs. De voorwaarden deden veel vragen rijzen. Een nieuwe circulaire (2020/C/55) brengt nu enige verduidelijking, al blijven sommige vragen onbe­antwoord.

Meer diepgaande info over roerende voorheffing en spin-offs vindt u op monKEY, de meest gespecialiseerde databank voor boekhouders en fiscalisten. Ontdek alle mogelijkheden en voordelen voor u >

Voorbeelden uit het echte leven

Opvallend is dat de fiscus voor enkele spin-offs die in 2019 hebben plaatsgevonden, nu pas aangeeft of de vrijstellingsvoorwaarden vervuld zijn of niet, terwijl de roerende voor­heffing al lang ingehouden had moeten zijn. Die informatie is nog wel welkom voor beleggers die het dividend nog zelf zouden moeten aangeven in hun PB-aangifte voor aj. 2020.

De vijf spin-offs die in 2019 plaatsvonden zijn:  Novartis/Alcon (belastingvrij), V.F. Corporation/Kantoor Brands (belasting­vrij), General Electric/Wabtec (belastbaar), Naspers/Multichoice Group Limited (belast­baar) en DowDupont/Corteva (belastbaar).

Er blijven vraagtekens

  323