Carry back van verliezen goedgekeurd door parlement

Gepubliceerd op 24-06-2020

In een eerder verschenen artikel op TaxWorld zijn we al ingegaan op het voorontwerp van wet met twee krachtige fiscale maatregelen om ondernemingen te ondersteunen, namelijk de ‘carry back’ van verliezen in de vennootschapsbelasting en in de personenbelasting, en de ‘wederopbouwreserve’. De carry back van verliezen is intussen goedgekeurd door het parlement. Er zijn nog verschillende wijzigingen aangebracht. De belangrijkste betreft een verlenging van de periode waarin gebruik gemaakt kan worden van de maatregel, en een uitsluiting voor ondernemingen die al vóór de crisis in moeilijkheden zaten. Voor de wederopbouwreserve is het nog wachten op het advies van de Raad van State. En intussen is de volgende fiscale coronawet al in voorbereiding.

Meer diepgaande info over 'carry back' van verliezen vindt u op monKEY, de meest gespecialiseerde databank voor boekhouders en fiscalisten. Ontdek alle mogelijkheden en voordelen voor u >

Carry back

De carry back houdt in dat vennootschappen het verwachte verlies van het lopende boek­jaar mogen aftrekken van de winst in de aangifte met betrekking tot het vorige boekjaar. Vennoot­schappen kunnen in de aangifte voor het vorige boekjaar een tijdelijk vrijgestelde reserve vormen die in mindering komt van de winst van dat boekjaar. De vrijgestelde reserve wordt in het volgende boekjaar toegevoegd aan het resultaat en gecompenseerd met het verlies.

Wederopbouwreserve

  629