Boekhoudkundige rulings

Gepubliceerd op 09-04-2019

Op vrijdag 5 april 2019 keurde de federale ministerraad op voorstel van de minister van Economie Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de leden van het College van de Commissie voor boekhoudkundige normen benoemt, die de Individuele Beslissingen inzake Boekhoudrecht zullen behandelen. Daarmee wordt het mogelijk om ook ‘boekhoudkundige rulings’ aan te vragen.

Het nieuwe College wordt binnen de Commissie voor boekhoudkundige normen (CBN) opgericht en zal zich buigen over de Individuele Beslissingen inzake Boekhoudrecht (IBB). Deze IBB’s verduidelijken de manier waarop de aanvrager wordt geacht het Belgische boekhoudrecht toe te passen in een specifieke situatie of bij een bijzondere verrichting.

Het College zal bestaan uit:

  • de Voorzitter van de Commissie, Jan Verhoeye,

en vier Collegeleden aangeduid onder de leden van de CBN voor een termijn van zes jaar:

  • Pieter Daens (aangeduid door de minister van Economie)
  • Nathalie Procureur (aangeduid door minister van Justitie)
  • Steven Vanden Berghe (aangeduid door de minister van Financiën) en
  • Catherine Dendauw (aangeduid door de minister van Middenstand).

De bedoeling is om de rulingmogelijkheid laagdrempelig te houden, zodat ook kmo’s voluit gebruik kunnen maken van deze nieuwe mogelijkheid.

De bevoegdheid om boekhoudkundige rulings op te stellen en naar buiten te brengen zal nu door het College van de CBN voor het eerst worden uitgevoerd. Een IBB kan niet worden gegeven wanneer de kern van de aanvraag het voorwerp uitmaakt van een administratief beroep of gerechtelijke handeling. Als de aanvraag in hoofdzaak fiscale gevolgen heeft, wordt deze evenmin behandeld. Daarnaast stelt Verhoeye dat “het College van de CBN overleg zal hebben met de fiscale rulingdienst om een werkwijze af te spreken wanneer boekhoudrecht en fiscaal recht samen het voorwerp van een aanvraag uitmaken”.

Het College moet de adviezen van de Commissie toepassen en kan haar advies vragen als er geen wettelijke of reglementaire bepaling bestaat en als de Commissie er nog geen advies over heeft gegeven. De IBB’s worden uiterlijk twee maanden na de aanvraag meegedeeld aan de aanvrager en worden op anonieme wijze gepubliceerd op de website van de CBN.

 

Op de hoogte blijven van boekhoudkundige rulings?

  516