Antiwitwaswet: niet-erkende fiscale consultants moeten zich inschrijven in het openbaar register van het ITAA

Gepubliceerd op 17-08-2020

Elke niet-erkende consultant/fiscale dienstverlener die als voornaamste bedrijfs- of beroepsactiviteit, rechtstreeks of via andere met hem gelieerde personen de activiteiten van een gecertificeerd belastingadviseur wil uitoefenen voor rekening van derden, moet zich door het Institute for Tax Advisors and Accountants (ITAA) laten controleren op de naleving van de antiwitwaswetgeving.

Meer diepgaande info over de antiwitwaswet vindt u op monKEY, de meest gespecialiseerde databank voor boekhouders en fiscalisten. Ontdek alle mogelijkheden en voordelen voor u >

Inschrijven voor 15 februari 2021

Het ITAA creëert hiervoor in zijn openbaar register een aparte lijst waarop elke niet-erkende consultant/fiscale dienstverlener die als zelfstandige voor derden de activiteiten van een gecertificeerd belastingadviseur wil uitoefenen of blijven uitoefenen, zich vóór 15 februari 2021 moet inschrijven. Hierna is het verboden om deze activiteiten nog uit te oefenen zonder ingeschreven te zijn op deze lijst.

Ter herinnering: een ‘gecertificeerd belastingadviseur’ voert hoofdzakelijk de volgende beroepsactiviteiten uit:

  • advies verstrekken in alle fiscale aangelegenheden;
  • de belastingplichtige bijstaan bij het nakomen van zijn fiscale verplichtingen;
  • de belastingplichtige vertegenwoordigen bij de belastingdiensten.

Een niet-erkende fiscale consultant/fiscale dienstverlener die na 15 februari 2021 zijn activiteiten toch nog verder zet zonder inschrijving op deze aparte lijst, riskeert economische sancties (bv. de definitieve of tijdelijke sluiting van een deel van de lokalen) en strafrechtelijke sancties (bv. een gevangenisstraf en/of een geldboete).

Deze verplichting tot inschrijving, geldt niet voor de bevoegde professioals, zoals (gecertificeerde) (fiscaal) accountants, belastingadviseurs, bedrijfsrevisoren, notarissen, enz., die al op basis van wettelijke of reglementaire bepalingen of op grond van beroepsgebruiken gewoonlijk de activiteiten van een gecertificeerd belastingadviseur uitoefenen.

Zij zijn al onderworpen aan een strikte deontologie en een deontologische controle, en aan de verplichting om hun beroepsaansprakelijkheid te verzekeren. Dit vormt een belangrijke garantie voor hun klanten. Bovendien is de antiwitwaswet van 18 september 2017 al op deze beroepsbeoefenaars van toepassing, en staan ze onder toezicht van een door deze wet aangeduide toezichtautoriteit.

Specifieke antiwitwascontrole

  515