Publicatie KB College CBN

Gepubliceerd op 28-05-2019

Op maandag 27 mei 2019 is het koninklijk besluit van 17 mei 2019 tot benoeming van de leden van het College van de Commissie voor boekhoudkundige normen verschenen in het Belgisch Staatsblad.

Zoals al eerder bekendgemaakt werd, zal het College bestaan uit:

  • Jan Verhoeye (Voorzitter CBN);
  • Pieter Daens (benoemd door de Minister van Economie);
  • Nathalie Procureur (benoemd door de Minister van Justitie);
  • Steven Vanden Berghe (benoemd door de Minister van Financiën); en
  • Catherine Dendauw (benoemd door de Minister van Middenstand).

De publicatie van de benoeming gaat gepaard met het van start gaan van de rulingpraktijk van het College, dat zich zal buigen over de Individuele Beslissingen inzake Boekhoudrecht (IBB). Deze IBB’s verduidelijken de manier waarop de aanvrager ervan wordt geacht het Belgische boekhoudrecht toe te passen in een specifieke situatie of bij een bijzondere verrichting.

  872